Výrobcovia / značky
Kategórie      

Reklamácia tovaru

Úvod Reklamácia tovaru

Reklamovať je možné len tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho.


REKLAMÁCIE PRIJÍMAME  FORMOU EMAILU ALEBO TELEFONICKY.


1. Ak nastane dôvod na reklamáciu - informujte nás o tom emailom na info@kociky-adoli.sk.


Akonáhle sa k Vašej žiadosti o reklamáciu dostaneme odpíšeme Vám aký bude ďalší postup. 


Aby sme Vám vedeli odpovedať čo najlepšie v danom prípade, pri oznámení reklamácie si pripravte fotodokumentáciu a kópiu faktúry (scan). 

 Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady spôsobené nasledovným užívaním:

  1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
  3. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
  4. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.

Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje taktiež i na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.


POSTUP REKLAMÁCIE:

Reklamovaný tovar je potrebné zaslať na našu adresu uvedenú nižšie avšak nie na dobierku alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. Tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu tovaru a odporúčame tovar zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár SPOLU S DOKLADOM O KÚPE. Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).


V prípade, že máte poškodenú iba časť z celkového tovaru, stačí nám posľať iba poškodenú časť ( napr. zlomená konštrukcia - v tomto prípade posielate iba zlomenú konštrukciu kočíka, nie celú 3 kombináciu) 


ADRESA NA ZASLANIE REKLAMÁCIE :


Detský obchod Adoli 

Strojárska 603/85

Snina 

069 01

tel. 0950 432 896


(na túto adresu nám môzete priniesť reklamáciu aj osobne)Copyright 2015 - 2021 © www.kociky-adoli.sk